Váš nákupný košík je prázdny.

Vyberte si aspoň tri produkty z našej ponuky a získajte dopravu zadarmo.

PREČO U NÁS?
98
 • 20 rokov na trhu
 • 80 000 zákazníkov ročne
 • spoľahlivá a rýchla doprava
 • 4 vlastné predajne
 • 280 výdajných miest
 • 1855 tovaru vo vlastných skladoch
 • 13686 zariadení a príslušenstva
 • rozumieme nášmu tovaru
 • radi Vám poradíme
OBĽÚBENÉ ZARIADENIA

Začnite tu a zjednodušte si vyhľadanie príslušenstva pre Váš telefón alebo tablet.
Viac informácií


Pridanie zariadenia
Výrobca:
- vyberte -


Model:
- vyberte -


Pridať

O nákupe - Servis a reklamácie

Prodejna a reklamační oddělení

Záručné opravy sú vykonávané autorizovanými servisnými strediskami uvedenými na webovej stránke www.sunnysoft.sk, za podmienok stanovených výrobcom. Záručné servisy poskytujú zákazníkom odvoz reklamovaného telefónu ZADARMO do servisu a rovnako aj jeho dovoz. Využívajte, prosím, prednostne túto možnosť. V prípade ďalších otázok Vás o záručnom servise budeme radi informovať.


Ak zariadenie nie je možné odoslať do jedného z autorizovaných servisných stredísk, je potrebné poslať ho na naše reklamačné oddelenie poštou. Pred poslaním akejkoľvek reklamácie je potrebné vyplniť online reklamačný protokol, po jeho vyplnení si ho vytlačte v dvoch kópiách, jednu priložte do balíka spolu s reklamovaným tovarom a s kópiou dokladu o kúpe. Pomôžete tým nie len nám ale hlavne sebe, keďže budeme môcť správne vybaviť vašu reklamáciu.


Vyhradzujeme si právo reklamáciu bez reklamačného protokolu neprijať.


UPOZORNENIE! Prevádzkovateľ internetového obchodu sunnysoft.sk, spoločnosť Sunnysoft SK, s.r.o. si vyhradzuje právo vybavovať len reklamácie produktov predaných touto spoločnosťou.

PRÍJEM REKLAMÁCIÍ - balíky posielajte VÝLUČNE POŠTOU na vlastné náklady, ako poistený balík, 1. trieda. Všetky zásielky posielané kuriérom typu: "hradí prijímateľ" budeme odmietať a posielať naspäť. Adresa pre prijímanie reklamácií:


Reklamácia
internetový obchod sunnysoft.sk
Sunnysoft SK, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava


O prijatí a riešení reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo emailom (podľa údajov vo Vašej objednávke alebo na reklamačnom protokole, neručíme za zle uvedené kontaktné údaje).


Zoznam záručných servisných stredísk:

HTC

zadanie reklamácie: services.vspdata.cz/htc

Pri vypĺňaní formulára pri kolonke "Požadujete vyzvednutí zásilky?" zaškrtnite políčko ANO. To znamená, že do niekoľkých dní (zvyčajne 2) si balík prevezme kuriér, ktorý doručí zariadenie do servisného strediska (na náklady výrobcu) a následne po oprave vám bude telefón doručený naspäť. Celý proces je pre Vás ZADARMO, ak je zariadenie opravované v záručnej lehote. Do balíka nezabudnite priložiť aj kópiu dokladu o kúpe výrobku (napr. faktúra).
ONLINE STAV SERVISNÉHO KONANIA: Ak už máte prístroj v oprave, môžete sa online pozrieť v akom štádiu sa oprava nachádza na adrese services.vspdata.cz/htc/info.php

Samsung, Sony Ericsson

PPI-ETC Slovakia, s.r.o., Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava (Otváracia doba: Po-Pi: 9:00 - 17:00). Do servisu sa dá tovar zasielať kuriérom. Zavolajte na 02/16 877 a objednajte si kuriéra k Vám domov. VŠETKO ZAPLATÍ príjemca - teda servis. Kuriérovi len povedzte, že to posielate na náklady PPI-ETC. Do balíka dajte reklamovaný tovar so záručnym listom, popisom závady a kontaktom na Vás. Kontaktný e-mail: servis@ppi-etc.sk; telefonický kontakt: +421 903 701 803; ww.ppi-etc.sk

Dell

zavolajte na 02 575 08 303 - oprava priamo u zákazníka

Lenovo

pokiaľ máte carry-in typ záruky (tj. notebook musíte zaniesť do servisu), využite nasledujúci odkaz, kde nájdete najbližší servis.

Toshiba

Servis v Bratislave je SWISS, spol. s r. o. Wolkrova 2, 851 01, Bratislava - Petržalka

Nokia

zabezpečuje Mobil ASK Slovakia, s.r.o., Škultétyho 1, 831 04 Bratislava, tel. 02/50 10 62 15 , fax: 02/50 10 62 37(Otváracie hodiny: 9.30 - 18.00 hod.) www.mobilask.sk. Ak potrebujete prepraviť reklamácie do servisu, stačí poslať e-mail na servismt@mobilask.sk, v ktorom uvediete adresu, kde ma byť balík vyzdvihnutý (vhodné je uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, číslo zákazky alebo imei - nie je však nevyhnutné). Prepravu zabezpečuje kurierska služba DPD.

Asus

Reklamácie výrobkov značky Asus sa riešia cez ich reklamačný systém na stránke rma.asus.de/pick_eu/cz kde si vyberiete typ výrobku a následne vyplníte reklamačný protokol. Servis spoločnosti ASUS pošle na vami zadanú adresu kuriéra, ktorý vyzdvihne reklamovaný tovar.

Ak zariadenie nie je možné odoslať do jedného z autorizovaných servisných stredísk, je potrebné poslať ho na naše reklamačné oddelenie poštou. Pred poslaním akejkoľvek reklamácie je potrebné vyplniť reklamačný protokol a zaslať ho na e-mailovú adresu reklamacie@sunnysoft.sk. Pomôžete tým nie len nám ale hlavne sebe.

Vyhradzujeme si právo reklamáciu bez reklamačného protokolu neprijať.


Reklamačný protokol môžete online vyplniť TU!


UPOZORNENIE! Prevádzkovateľ internetového obchodu sunnysoft.sk, spoločnosť Sunnysoft SK, s.r.o. si vyhradzuje právo vybavovať len reklamácie produktov predaných touto spoločnosťou.


PRÍJEM REKLAMÁCIÍ - balíky posielajte VÝLUČNE POŠTOU na vlastné náklady, ako poistený balík, 1. trieda. Všetky zásielky posielané kuriérom typu: "hradí prijímateľ" budeme odmietať a posielať naspäť. Adresa pre prijímanie reklamácií:


internetový obchod sunnysoft.sk
Sunnysoft SK, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava


O prijatí a riešení reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo emailom (podľa údajov vo Vašej objednávke alebo na reklamačnom protokole, neručíme za zle uvedené kontaktné údaje).


REKLAMAČNÝ PORIADOK pri nákupe v elektronickom obchode sunnysoft.sk

A. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a v súlade so zákonom 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len "Reklamácie").
 2. Predávajúci" je Sunnysoft SK, s. r. o., sídlom Grösslingová 4, Bratislava 811 09; IČO: 46 221 549, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro., vložka číslo 73839/B.
 3. „Kupujúci„ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

B. Reklamačné podmienky

 1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.
 2. Sunnysoft SK, s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytujú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov. Sunnysoft SK, s.r.o. nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena.
 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 4. Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.
 5. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
 6. Záručné opravy sú vykonávané servisnými strediskami uvedenými na webovej stránke www.sunnysoft.sk, za podmienok stanovených výrobcom. Záručné servisy poskytujú zákazníkom odvoz reklamovaného telefónu ZADARMO do servisu a rovnako aj jeho dovoz. Využívajte prednostne túto možnosť. Radi Vás o záručnom servise budeme informovať. Kupujúci si môže právo na opravu uplatniť aj poštou na Kopčianska 10, 85101, Bratislava.
 7. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Sunnysoft SK, s.r.o. je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Túto povinnosť má aj záručný servis (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa).
 8. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.
 9. V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť Sunnysoft SK, s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.
 10. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.
 11. Ak Sunnysoft SK, s.r.o. pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Sunnysoft SK, s.r.o. nezodpovedá za jeho prípadné vady.
 12. V zmysle § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov prípadné spory medzi Sunnysoft SK a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určených subjektov uvedených na internetových stránkach Ministerstva hospodárstva SR. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Sunnysoft SK pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Kontrolným orgánom je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box č. 5, 820 07 Bratislava

C. Reklamačný poriadok (RP) upravuje podmienky a postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim (zákazník) na tovar dodávaný predávajúcim (Sunnysoft SK, s.r.o.).

 1. Reklamácie chybného tovaru
  • 1.1. Predávajúci prijme k reklamácii len tovar v záručnej lehote a v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom tovaru.
  • 1.2. Predávajúci prijme k reklamácii len tovar zakúpený priamo od predávajúceho kupujúcim.
  • 1.3. Ak pre daného výrobcu, alebo daný produkt je zverejnené servisné stredisko, kupujúci môže uplatňovať reklamáciu v príslušnom servisnom stredisku. Zoznam servisných stredísk pre jednotlivých výrobcov nájdete na vrchu tejto stránky.
  • 1.4. Tovar poslaný na reklamáciu musí spĺňať tieto podmienky:
   • nesmie vykazovať známky mechanického poškodenia
   • musí byť poslaný v obale zvyčajne používanom na balenie daného typu tovaru (z dôvodu ochrany pri preprave)
   • tovar predávaný s príslušenstvom musí byť tiež reklamovaný s príslušenstvom, ak nie je uvedené inak
   • niektoré produkty si vyžadujú špecifický postup pri reklamácií u našich dodávateľov a preto nás prosím neváhajte kedykoľvek kontaktovať
   • pri odovzdávaní zariadení Apple je potrebné aby ste vypli na svojom zariadení funkciu find my iPhone.
   Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude tovar prijatý k reklamácii a bude vrátený späť kupujúcemu na jeho náklady.
  • 1.5. Kupujúci doručí predávajúcemu chybný tovar na vlastné náklady vrátane príslušenstva, pokiaľ nie je stanovené inak. Ku každému kusu chybného tovaru musí byť priložený sprievodný list reklamačný formulár k chybnému tovaru.
 2. Odstránenie chýb tovaru v rámci záruky
  • 2.1. Uznaním reklamácie tovaru typu počítač, notebook obsahujúci (pevný disk, usb kľúč, pamäťová karta a ostatné zázn. média) nevzniká kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá vznikla stratou dát spôsobenou chybou zariadenia.
  • 2.2. Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený. Predávajúci si vo vzťahu ku kupujúcemu vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.
 3. Osobné prevzatie tovaru
  • 3.1. Kupujúci je povinný skontrolovať stav dodávky pri osobnom odbere v obchodnej kancelárii predávajúceho, a to kontrolou vecného obsahu dodávky s výdajkou vrátane sériových čísiel a tiež kontrolu vzhľadu tovaru. V prípade rozdielu medzi výdajkou a vydaným tovarom alebo v prípade poškodenia tovaru, je príjemca povinný dodávku ihneď reklamovať a celú ju odmietnuť. Dodatočná reklamácia na chyby v dodávke a poškodenie tovaru nie je možná.
 4. Poškodenie alebo strata tovaru pri preprave
  • 4.1. Príjemca tovaru je povinný skontrolovať zásielku podľa prepravného (dodacieho) listu, správnosť uvedených údajov o množstve, ďalej neporušenosť originálneho obalu alebo originálnej polepovacej pásky odosielateľa, viditeľné poškodenie obalu zásielky, viditeľnú čiastočnú stratu, a to pred podpisom o prevzatí. V prípade výskytu týchto závad je príjemca povinný uviesť nezrovnalosti na prepravný list dopravcu alebo ihneď spísať Zápis o škode. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť uskutočnená v súlade s pokynmi zasielateľa.
  • 4.2. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata zásielky zjavná pri jej prevzatí, je príjemca zásielky povinný oznámiť odosielateľovi a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu s príjemcom Zápis o škode. Po obdržaní zápisu je príjemca povinný uplatňovať reklamáciu mailom na reklamacie@sunnysoft.sk, alebo telefonicky na číslo 0917990333, 0948770333.
Naposledy navštívené (0) | Vaše hľadanie (0) | Porovnanie (0)
«